O knihách

Ak si už niektorý z týchto románov čítal / čítala, na konci článku ho môžeš ohodnotiť facebookovým komentárom.

Po výpravnom a z nemalej časti dobrodružnom Nedohľadne som sa rozhodol vrátiť na Zem, ba dokonca na Slovensko, ba dokonca do Levoče - môjho milovaného rodného mesta. Okrem toho som vo svojej druhej knihe uviedol väčšie množstvo postáv a tak trochu aj pritlačil na hororovú časť rozprávania. Výsledkom je zvláštny a ponurý príbeh, ktorý počas svojho...

Sami viete, ako to chodí - ak je niečo v nedohľadne, výsledok diania nik nezaručí, a na nás ostáva len zodpovednosť za snahu, aby sme za cieľovou páskou príliš nenadávali. Okolnosti, za ktorých sa ten-ktorý dej odvíja, takmer spravidla prinášajú nevyhnutné zvraty a prekážky, ktoré nám cestu za nedohľadnom dokážu ako sťažiť, tak aj okoreniť. Že je...